Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Ngu******** 2.000.000đ
2 vtp******** 1.786.000đ
3 Chi******** 1.618.210đ
4 duo******** 1.305.980đ
5 kie******** 1.130.660đ
6 tua******** 738.309đ
7 Aha******** 714.000đ
8 Vy2******** 700.000đ
9 vct******** 682.100đ
10 lum******** 637.765đ